Αφίξεις

Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας, «Η απορία του Τσιν», εκδ. Σμίλη, 2019

Ο Τσιν θυμάται
πως πάνω απ’ όλα
είναι το τίποτα.
Κάνω κουράγιο.

`

*

Ο Τσιν κατάλαβε
ότι, όταν η απώλεια
χάνει κάτι από τον
εαυτό της,
γίνεται αδιαφορία.

*

Κάθε πρωί
Η ίδια διαδρομή
Με το ίδιο τρένο
Πλάι στους ίδιους αγνώστους
Και ο Τσιν
Αυτός ο δήθεν νεωτεριστής
Να κάνει ακριβώς
Το ίδιο

 

`

*

Ο Τσιν είπε πως
το να προσεύχεσαι
δεν είναι κακό,
αρκεί να ξέρεις
τα σωστά λόγια.
Τότε τον ρώτησε:

`
Ποια είναι τα σωστά λόγια, Τσιν;

και απάντηση δεν πήρε.

Διαβάστε περισσότερα